CẬP NHẬT TIN TỨC


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Tin tức”.
2 BƯỚC 2: Lọc thông tin loại tin tức hoặc nhập từ khóa tại biểu tượng 🔍.
3 BƯỚC 3: Ấn vào bài viết để xem chi tiết tin tức.