CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn “Thông tin Tài khoản dự thưởng” > Chọn “Thông tin cá nhân”.
2 BƯỚC 2: Ấn vào ảnh giấy tờ cá nhân & chọn “Đồng ý” để thay đổi giấy tờ cá nhân mới.
3 BƯỚC 3: Nhập mật khẩu để xác thực > Ấn “Đồng ý”
4 BƯỚC 4: Nhập mã OTP được gửi qua số điện thoại > “Xác thực OTP thành công!”
5 BƯỚC 5: Chọn & tải lên ảnh 2 mặt Giấy tờ cá nhân mới > Kiểm tra thông tin cá nhân > Ấn “Lưu lại”.
6 BƯỚC 6: Chờ xác thực Giấy tờ cá nhân từ Vietlott trong vòng tối đa 3 ngày làm việc.