So kết quả

(Kiểm tra số trùng với kết quả QSMT)


1 BƯỚC 1: Trên giao diện ứng dụng, ấn vào mục “Tiện ích” > Chọn “So kết quả”.
2 BƯỚC 2: Lựa chọn trò chơi cần tra cứu.
3 BƯỚC 3: Lựa chọn bộ số cần dò > Bấm “So kết quả”.
4 BƯỚC 4: Hệ thống hiển thị kết quả dò số theo kỳ quay. Bấm vào kỳ quay để xem kết quả chi tiết.