THAY ĐỔI MẬT KHẨU


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn “Cài đặt” > Chọn “ Thay đổi mật khẩu”.
2 BƯỚC 2: Nhập Mật khẩu Hiện tại & Mật khẩu mới > Ấn “Đồng ý”.
3 BƯỚC 3: Thay đổi mật khẩu thành công.