THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn “Cài đặt” > Chọn “Thay đổi số điện thoại”.
2 BƯỚC 2: Nhập mật khẩu > Ấn “Đồng ý”.
3 BƯỚC 3: Nhập số điện thoại mới > Ấn “Đồng ý”.
4 BƯỚC 4: Nhập mã OTP được gửi đến SĐT mới của bạn qua SMS > Thay đổi số điện thoại thành công.