THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN

A. Thêm tài khoản ViettelPay1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > “Thông tin Tài khoản dự thưởng” > Chọn “Tài khoản thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Ấn biểu tượng “+” để thêm tài khoản thanh toán.
3 BƯỚC 3: Trong danh sách Ngân hàng liên kết, ấn chọn “Ngân hàng VPBank”.
4 BƯỚC 4: Nhập thông tin tài khoản VPBank > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thành công”. (Lưu ý: Số điện thoại đăng ký tài khoản VPBank phải trùng khớp với số điện thoại đăng ký tài khoản dự thưởng trên Vietlott SMS).
5 BƯỚC 5: Hệ thống thông báo thêm tài khoản thanh toán ViettelPay thành công > Ấn “Liên kết” để chuyển sang bước liên kết.
6 BƯỚC 6: Đọc “Điều khoản liên kết tài khoản ViettelPay” > Ấn “Tiếp tục”.
7 BƯỚC 7: Điền số điện thoại và mật khẩu đăng nhập ViettelPay.
8 BƯỚC 8: Nhập mã OTP để xác nhận liên kết.
9 BƯỚC 9: Hệ thống thông báo liên kết tài khoản ViettelPay thành công.

B. Thêm tài khoản ngân hàng VPBank1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > “Thông tin Tài khoản dự thưởng” > Chọn “Tài khoản thanh toán”.
2 BƯỚC 2: Ấn biểu tượng “+” để thêm tài khoản thanh toán.
3 BƯỚC 3: Trong danh sách Ví điện tử liên kết, ấn chọn “Ngân hàng VPBank”.
4 BƯỚC 4: Nhập thông tin tài khoản VPBank > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thành công”.
5 BƯỚC 5: Hệ thống chuyển sang màn hình VPBank Online > Nhập Tên đăng nhập & Mật khẩu VPBank Online > Ấn “Đăng nhập”.
6 BƯỚC 6: Trên màn hình Ủy quyền thanh toán, đọc điều kiện & điều khoản liên kết tài khoản ngân hàng > Ấn “Tiếp tục”.
7 BƯỚC 7: Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại qua tin nhắn SMS > Ấn “Xác nhận” > Ủy quyền thanh toán thành công.