THÔNG BÁO


1 BƯỚC 1: Trên giao diện Ứng dụng, ấn vào mục “Cá nhân” > Chọn biểu tượng 🔔.
2 BƯỚC 2: Tìm kiếm thông báo theo bộ lọc hoặc ấn vào biểu tượng 🔍.
3 BƯỚC 3: Bấm vào thông báo để xem thông tin chi tiết.