HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÀ ĐẶT VÉ


1. Thanh toán & Đặt vé
2. Mua vé trực tiếp qua SMS