THÊM TÀI KHOẢN THANH TOÁN

A. Ngân hàng số Viettel Pay


1 BƯỚC 1: Kích hoạt tài khoản dự thưởng thành công > Ấn “Đồng ý” để thêm Tài khoản thanh toán.
2 BƯỚC 2: Ấn chọn “Viettel Pay”.
3 BƯỚC 3: Kiểm tra thông tin tài khoản Viettel Pay > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thanh toán thành công”.

B. Tài khoản ngân hàng VPBank1 BƯỚC 1: Kích hoạt tài khoản dự thưởng thành công > Ấn “Đồng ý” để thêm Tài khoản thanh toán.
2 BƯỚC 2: Trong danh sách Ngân hàng liên kết, chọn “Ngân hàng VPBank”.
3 BƯỚC 3: Nhập thông tin tài khoản VPBank > Ấn “Tiếp tục” > “Thêm tài khoản thành công”.
4 BƯỚC 4: Hệ thống chuyển sang màn hình VPBank Online > Nhập Tên đăng nhập & Mật khẩu VPBank Online > Ấn “Đăng nhập”.
5 BƯỚC 5: Trên màn hình Ủy quyền thanh toán, đọc điều kiện & điều khoản liên kết tài khoản ngân hàng > Ấn “Tiếp tục”.
6 BƯỚC 6: Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại qua tin nhắn SMS > Ấn “Xác nhận” > Ủy quyền thanh toán thành công.